Aktuale


Antaŭ-anoncoj:


Stato:

GERMANA ESPERANTO-KONGRESO en Friburgo (Freiburg im Breisgau), Germanujo
2a ĝis 5a de junio 2017
en la Katolika Akademio
* Sabaton je la 8a: Matena Laŭdo
* Dimanĉon je la 8a: Ekumena Diservo kun Sankta Manĝo
* Lundon je la 8a: Matena Laŭdo
Kunprenu vian «ADORU»!
Informoj kaj aliĝilo: https://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/gek-freiburg/aligo.php?lang=EO

KELI-KONGRESO en Zeblico, Ercmontaro (Marienberg-Zöblitz), Germanujo
7a ĝis 14a de aŭgusto 2017
Informoj: Wolfram Rohloff, keli.prezidanto***web.de