Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Matena Laŭdo


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Unua Semajno > Lundo > Matena Laŭdo


MALFERMO


Invitatorio aŭ Malfermo kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Unua Antifono


ekster Paska Tempo:

¶ Al Vi mi preĝas, ho Eternulo.
Matene Vi aŭdas mian voĉon.

en Paska Tempo:

¶ Triumfos pri Vi tiuj, kiuj amas Vian nomon.
Haleluja.

Unua Psalmo – Psa 5, 2-10.12-13


Miajn vortojn aŭskultu, ho Eternulo. *
Trapenetru miajn pensojn.

Aŭdu la voĉon de mia krio, / mia Reĝo kaj mia Dio; *
ĉar al Vi mi preĝas.

Ho Eternulo, matene Vi aŭdas mian voĉon; / matene mi eldiras mian preĝon al Vi, *
kaj mi atendas. ¶

Ĉar Vi ne estas tia Dio, kiu amas malpiaĵon; *
malbonulo ne povas gasti ĉe Vi.

Fanfaronuloj ne staros antaŭ Vi; *
Vi malamas ĉiujn, kiuj faras malbonon.

Vi pereigas tiujn, kiuj parolas malveron. *
Sang-avidan kaj malican la Eternulo abomenas.

Kaj mi, pro Via granda favoro, *
eniros en Vian domon;

mi kliniĝos en Via sankta templo *
kun respektego al Vi. ¶

Ho Eternulo, gvidu min laŭ Via justeco; *
pro miaj insidantoj ebenigu antaŭ mi Vian vojon. ¶

Ĉar ne ekzistas vero en ilia buŝo; *
en ilia interno estas malvirteco.

Malfermita tombo estas ilia gorĝo; *
per sia lango ili hipokritas.

Ekĝojos ĉiuj, kiuj fidas Vin; / ili eterne estos gajaj, *
kaj Vi ilin favoros;

Kaj triumfos pri Vi *
tiuj, kiuj amas Vian nomon.

Ĉar Vi, ho Eternulo, benas piulon; *
kiel per ŝildo Vi ĉirkaŭdefendas lin per favoro. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


ekster Paska Tempo:

¶ Al Vi mi preĝas, ho Eternulo.
Matene Vi aŭdas mian voĉon.

en Paska Tempo:

¶ Triumfos pri Vi tiuj, kiuj amas Vian nomon.
Haleluja.

Dua Antifono


ekster Paska Tempo:

¶ Ho nia Dio, ni gloras Vian majestan nomon.

en Paska Tempo:

¶ Al Vi, ho Eternulo, apartenas la reĝado,
kaj Vi estas alte super ĉiuj estroj.
Haleluja.

Kantiko – 1 Kro 29, 10b-13


Estu benata, ho Eternulo, / Dio de nia patro Izrael, *
eterne kaj eterne.

Al Vi, ho Eternulo, apartenas grandeco, *
potenco, majesto, venko, kaj gloro,

ĉar ĉio en la ĉielo kaj sur la tero *
estas Via;

al Vi, ho Eternulo, apartenas la reĝado, *
kaj Vi estas alte super ĉiuj estroj. ¶

Riĉeco kaj honoro venas de Vi; *
Vi regas super ĉio;

en Via mano estas forto kaj potenco; *
Via mano povas ĉion grandigi kaj fortikigi.

Kaj nun, ho nia Dio, ni dankas Vin, *
kaj ni gloras Vian majestan nomon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


ekster Paska Tempo:

¶ Ho nia Dio, ni gloras Vian majestan nomon.

en Paska Tempo:

¶ Al Vi, ho Eternulo, apartenas la reĝado,
kaj Vi estas alte super ĉiuj estroj.
Haleluja.

Tria Antifono


ekster Paska Tempo:

¶ Kliniĝu antaŭ la Eternulo en Lia templo.

en Paska Tempo:

¶ La Eternulo restos Reĝo eterne.
Haleluja.

Tria Psalmo – Psa 29 (28)


Tributu al la Eternulo, vi potenculoj, / tributu al la Eternulo honoron kaj forton, *
tributu al la Eternulo la honoron de Lia nomo.

Kliniĝu antaŭ la Eternulo *
en sankta ornamo. ¶

La voĉo de la Eternulo iras super la akvoj, *
la Eternulo super grandaj akvoj.

La voĉo de la Eternulo iras kun forto, *
la voĉo de la Eternulo iras kun majesto. ¶

La voĉo de la Eternulo rompas cedrojn, *
la Eternulo rompas la cedrojn de Lebanon.

Li saltigas ilin kiel bovidon, *
Lebanonon kaj Sirjonon kiel bubalidon. ¶

La voĉo de la Eternulo skuas dezerton, *
la Eternulo skuas la dezerton Kadeŝ.

La voĉo de la Eternulo igas cervinojn naski, *
kaj nudigas arbarojn. ¶

La voĉo de la Eternulo elhakas fajran flamon, / la Dio de gloro tondras, *
kaj en Lia templo ĉio parolas pri Lia gloro. ¶

La Eternulo regis en la tempo de la diluvo, *
la Eternulo restos Reĝo eterne.

La Eternulo donos forton al Sia popolo, *
la Eternulo benos Sian popolon per paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


ekster Paska Tempo:

¶ Kliniĝu antaŭ la Eternulo en Lia templo.

en Paska Tempo:

¶ La Eternulo restos Reĝo eterne.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo kaj Responsorio kiel en la koncerna tago.

LAŬDKANTO


Antifono


kiel en la koncerna tago

Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus) – Luk 1, 68-79


Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, *
ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,

kaj levis kornon de savo por ni *
en la domo de Sia servanto David,

kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, *
de post la komenco de la mondo,

savadon el niaj malamikoj *
kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;

por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj, / kaj por memori Sian sanktan interligon; *
la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;

ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, *
ni servu Lin sentime,

en sankteco kaj justeco antaŭ Li *
ĉiujn niajn tagojn. ¶

Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo, / ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, *
por pretigi Liajn vojojn,

por doni al Lia popolo scion de savo *
en la pardonado de iliaj pekoj,

pro la kompata koro de nia Dio, *
per kiu nin vizitis la sun-leviĝo de supre,

por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto, *
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


kiel en la koncerna tago

PREĜADO


Petoj


kiel en la koncerna tago

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


kiel en la koncerna tago

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La matena laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21


supren al la komenco de la paĝo